"LOVE IT"-Garanti

"Love It"-Garanti

West Paw Zogoflex, Zogoflex Echo og Rowdies dekkes av en garanti. Dersom hunden ødelegger et produkt, kan kunden påberope seg en engangsgaranti pr kunde pr leke (Love It Guarantee).
Valg av riktig leke: Alle Zogoflex leker er designet for å dekke behovene for forskjellige typer hunder. Det er viktig å rettlede kundene til å ta et korrekt valgt rundt hvilken leke som passer best for den spesifikke hunden.

Guide for bruk av garanti

For bruk av garanti, les guidene:
  1. Garantiinformasjon
  2. Garantiskjema